Selecteer een pagina

   

Beste allemaal,

SJO Rijnland/Gelders Eiland is blij dat de regering in de persconferentie van 21 april heeft aangekondigd dat de trainingen van de jeugd tot en met 18 jaar vanaf 29 april hervat mogen worden. In diezelfde persconferentie is aangegeven dat de gemeenten leidend zijn in het openstellen van de sportparken. We hebben akkoord van de gemeente en gaan de 29ste april weer starten met de trainingen.

Trainingsschema:

Speciaal voor deze opstart is er een trainingsschema gemaakt. Om druktes op het sportpak te vermijden zullen we in 3 tijdsblokken trainen. Tussen elk tijdsblok zit een kwartier ruimte om ervoor te zorgen dat de teams elkaar zo min mogelijk zullen treffen. Belangrijk is dat de tijden strikt gevolgd worden. Dus op tijd starten en stoppen! Daarnaast zullen de JO11 teams trainen in Herwen.

Protocol:

De trainingen vinden plaats onder de voorwaarden zoals beschreven in het ‘protocol verantwoord sporten’. Hierin staat o.a. vermeld dat deze avonden niet toegankelijk zijn voor ouders/verzorgers en andere belangstellenden. Het protocol is te vinden onderaan deze pagina. Daarnaast hebben we de relevante gedeeltes van het protocol voor elke groep (trainers/ouders/spelers) in een apart document gezet. Ook dit document is op de website te vinden en zal ook door de trainers/leiders met de ouders/verzorgers en spelers gedeeld worden.

Naast het protocol van het NOC/NSF hebben wij de volgende aanvullende regels opgesteld:

 • Spelers en speelsters van de JO7-8-9 verzamelen 10 minuten voor de training op de parkeerplaats en gaan dan gezamenlijk samen met een toezichthouder (ouder of leider van het team) het sportpark op. Het team verlaat ook gezamenlijk met de toezichthouder het sportpark
 • Per team tot en met de JO11 is er 1 trainer en 1 toezichthouder op het sportpark aanwezig
 • Vanaf de JO13 is er 1 trainer per team aanwezig. De vereniging zal een toezichthouder aanwijzen
 • Ouders/verzorgers mogen het sportpark niet betreden
 • De spelers, trainers en toezichthouders betreden het sportpark via de hoofdingang
 • Het sportpark verlaten gebeurd via de kleine poort naast de kantine
 • Er is 1 kleedkamer geopend voor noodgevallen. Deze kleedkamer mag alleen worden betreden onder toezicht van een toezichthouder of trainer
 • Oefenmaterialen zullen in een kar op het veld gezet worden waar de trainers de spullen kunnen pakken
 • Trainers/toezichthouders houden te allen tijde minimaal 1,5 meter afstand van elkaar

Wij drukken alle betrokkenen op het hart om kennis te nemen van dit protocol en in overeenstemming met de inhoud te handelen. In eerste instantie natuurlijk in het belang van de gezondheid van ons allemaal maar ook omdat bij niet naleving, de toezichthouder kan besluiten de poort van ons sportpark voor onbepaalde tijd te sluiten. En dat is wel het allerlaatste wat we willen!

Tenslotte:

Laten we met zijn allen, door ons te houden aan het trainingsschema en het protocol, een succes maken van deze belangrijke eerste stap. Immers ‘samen zijn we sterk!’ zeker in tijden als deze…

Vragen/opmerkingen graag via: secretaris@sc-rijnland.nl

 

 1.  nocnsf_protocol totaal
 2.  nocnsf_protocol_ourders_verzorgers
 3.  nocnsf_protocol_sporters
 4.  nocnsf_protocol_trainers
 5.  trainingsschema